Projekt povezave pohodnih poti z mestno peš infrastukturo

Stražun

7,6 km 73 m 1.46 h Lahka Opis poti Fotografije gpx
Cesta Na podrtem skozi StražunBrezjeIgrišče ob OŠ Martina KonšakaGozdna podrastStražunska dolinaPodhod pod HCJeža pod Tezensko terasoOŠ Martina Konšaka
javni promet
parkirišče
foto
kritične točke

Hlad in gozdni zaklad mesta

Stražun predstavlja enega večjih ostankov nekdanjih obsežnih nižinskih gozdov v okolici Maribora. Širše gledano se Stražun nahaja na severu Dravskega polja, ki ga je Drava v kvartarju zasipavala z rečnimi naplavinami. Skladno s spreminjanjem pogojev pretoka je reka v že akumulirani prod nato vrezala več terasnih nivojev. Severno od omenjene ledenodobne dravske struge se v Stražunu nahaja domnevni nekdanji rečni otok: to je dvignjen svet južno od Lovske ulice in ulice Ob gozdu. Zahodni konec tega nekdanjega dravskega otoka je danes pozidan s stanovanjsko sosesko, na vzhodnem koncu pa zeva velika opuščena gramoznica, ki pa si jo je gozd že vzel nazaj. Južni rob Stražuna po vsej dolžini ostro zarisuje okoli 20 m visoka in precej strma ježa Tezenske terase. Izhodišče poti je OŠ Martina Konška, kjer so parkirišče in športna igrišča. Ob stiku igrišč in gozda poiščemo gozdno pot in se po strmi ježi spustimo v Stražunski gozd. Ob kanalu zavijemo desno oziroma proti vzhodu. Ob vznožju te terase so številni izviri, zato je teren tam še posebej vlažen. Izviri pod Štrekljevo ulico in začetkom Zagrebške ceste napajajo mlake. Voda teh izvirov se nato izliva v Stražunski kanal. Na območju Stražuna so uredili tudi štiri vrtine za črpanje termalne vode, od katerih so v rabi tri. Poti med kanalom in ježo sledimo do Ulice heroja Nandeta. Prečkamo cesto in nadaljujemo po poti med kanalom in ježo. Ko pridemo do Panonske ulice, zavijemo proti severu in po robu gozda nadaljujemo do Brezja, nekdaj samostojna vas, danes pa predel Maribora. Prav na stiku naselja z gozdom je lokalno središče s cerkvijo, šolo, vrtcem, trgovino in športnimi igrišči. Prečkamo cesto in sledimo robu gozda proti severu oziroma severozahodu. Prečkamo Tezensko ulico in pridemo po široki gozdni poti do Stražunske doline. Stražun v sebi skriva geomorfološko zanimivost: suho staro dravsko strugo. Drava naj bi v kvartarju na tem mestu tekla kar precej časa: morda je tu tekla še ob koncu pleistocena, dokler ni struge med meandriranjem prestavila proti severu na današnjo lokacijo, pod Meljski hrib. Ob severnem robu doline in polja nadaljujemo do hitre ceste, kjer zavijemo desno proti severu. Hitro cesto prečkamo preko nadhoda in se usmerimo proti jugu, nadaljujemo ob športnih igriščih na Makedonski ulici do podhoda in se vrnemo mimo območja vrtičkov do kanala in ježe. V pasu pod Tezensko teraso so uredili Schreberjeve vrtove. Čez zahodni del Stražuna poteka tudi pas travniških in njivskih površin. Pred desetletji so bile sicer kmetijske površine v gozdu precej bolj razširjene, a so jih medtem marsikje opustili in danes je njihove sledi največkrat le še težko prepoznati. Zaraščene so tudi sledi za nekdanjim vojaškim poligonom, ki se je nahajal vzhodno od omenjenega pasu travniških in njivskih površin. Po gozdni cesti se vračamo proti izhodišču poti, kjer moramo za konec premagati še vzpon preko ježe.

Start: OŠ Martina Konška
Dolžina: 7.6 km
Skupna višina: 73 m
Približen čas: 1.46
Težavnost: Lahka